Tvoj osud je stať sa takým človekom, akým sa Ty sám rozhodneš byť..

                                                                             R.W.Emerson