O mne

Volám sa Barbara Nowaková a narodila som sa v roku 1981 v Poprade. Celý život sa snažím spájať veci, ktoré sa zdajú byť nespojiteľné. Už výber vysokej školy bol pre mňa ťažký - rozhodovala medzi psychológiou a fyzikou. Na psychológii ma priťahovala služba ľuďom a zmysel, ktorý by mi práca prinášala, možnosť využiť intuíciu a citlivosť, vo fyzike som zase vnímala hĺbku, istú dokonalosť a možnosť hľadať, ako to tu na svete vlastne funguje.

Nakoniec som vyštudovala fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Až teraz vidím, že fyzika podporila moju cestu. Naučila ma hľadať hlbšie súvislosti, myslieť komplexne a do hĺbky, hľadať podstatu a príčinu. Zistila som, že keď niečo neviem vyriešiť, stačí zmeniť uhol pohľadu. Že všetko so všetkým súvisí. Neuspokojiť sa s povrchom a nehodnotiť, lebo veci nemusia byť také, ako sa na prvý pohľad zdajú. Toto všetko teraz využívam aj v terapii. Vo fyzike mi však chýbalo spojenie s ľuďmi a pocitmi. Absolvovala som preto aj štúdium sociálnej práce, no ani to nebolo úplne to pravé.

Spojenie všetkých svojich stránok som našla prvýkrát v regresnej terapii. Pri práci s klientom zapájam svoju citlivosť a intuíciu, ale aj logiku. Spolu môžeme hľadať súvislosti, podstatu, príčinu. Ideme pod povrch, do hĺbky. Zároveň pracujem s človekom, môžem počúvať, vciťovať sa, čo mi dáva zmysel a naplnenie.  

Regresná terapia ma posunula nielen pracovne. Sama som najprv bola klientom. Keď som našla regresnú terapiu, netušila som, aká dobrodružná cesta to môže byť, aký bohatý svet sa predo mnou odkryje. Ako sa moje prežívanie, a tým aj môj život, začnú meniť. Pochopila som, ako si sama utváram to, čo zažívam. Postupne sme sa na terapiách dostávali stále hlbšie a hlbšie. Mne sa tak naskytla úžasná príležitosť učit sa o svete, o tom, ako to tu funguje, o Láske, Živote, Smrti.. O Žene, Mužovi, Dieťati.. O sebe. O tom, ako máme všetko vo svojich vlastných rukách.. Že ak sa vyskytnú problémy, nechcú nás zničiť, iba nás upozorňujú, že niečo používame proti sebe. Prácu na sebe, riešenie vlastných problémov a posúvanie svojich hraníc vnímam ako nevyhnutnú súčasť svojej práce.

Mojimi učiteľmi (nielen) regresnej terapie sú Ing. Patrik Balint (www.regresnaterapia.sk)  a Mgr. Janka Dudinská (www.amrit.sk).

Absolvované kurzy:

2012 – 2014 Regresná terapia (lektor Ing. Patrik Balint)

2014 – 2015 Terapia orientovaná na prítomnosť (lektor Ing. Patrik Balint)

Výcvik regresnej terapie som ukončila záverečnou prácou na tému vzťahu terapeuta a klienta.