O terapii

Terapia je pre mňa hlbokým, jedinečným a intímnym procesom, ktorý nás vedie naspäť  k nám samým. Umožňuje nám prenikať cez nánosy obrany, ktoré sme si počas života vytvorili, no v súčasnosti nám už v ceste prekážajú. Pomáha nám odkladať prostriedky, ktoré používame proti sebe a ktoré nám tým bránia žiť naplnene. Vedie nás späť k nášmu čistému Ja, k našej jedinečnosti, schopnosti milovať, odpúšťať, k našej sile, kreativite. A tak sa môžeme stať takými bytosťami, akými naozaj sme – čistými, milujúcimi, cennými, jedinečnými, schopnými, slobodnými a mocnými.

Ako najdôležitejšie vnímam v terapii hlboké počúvanie a prijímanie klienta. Mnohé traumy vznikajú z toho, že nie sme prijatí takí, akí sme, že ostávame sami v obdobiach, keď niekoho najviac potrebujeme, že nemáme s kým zdieľať pocity a zážitky. Môžeme sa cítiť menejcenne, zbytočne, nie v poriadku, nevieme prijať samých seba. Prijatie niekým iným nám dovolí otvoriť sa, dotknúť sa našich zranení, precítiť si ich a tým sa liečiť. Bolesť je prirodzenou súčasťou života a v terapii vieme využiť jej transformačnú silu.

Zásadné je pre mňa nehodnotenie a rešpektovanie problémov, pocitov a cesty klienta, nech je akákoľvek. Každý z nás má svoju cestu a ide po nej najlepšie, ako vie. Aj keď má klient niekedy pocit, že sa stratil alebo uviazol, má v sebe ukrytú všetku múdrosť, všetky schopnosti a možnosti, ako sa znova napojiť.  V terapii iba spolu s klientom zisťujeme, čo mu bráni ísť ďalej tak, aby mohol žiť naplnený život.

Za podstatnú považujem tiež trpezlivosť a rešpektovanie individuálneho tempa každého klienta. Ako je naša cesta jedinečná, tak je jedinečné aj tempo, ktorým ideme. Každý z nás má iné prežívanie, inú hĺbku, každého ovplyvní niečo iné. Preto je každý proces individuálny. 

Svoju úlohu terapeuta vnímam ako sprievodcu. Áno, vyberám techniku, ktorou budeme problém, s ktorým klient prichádza, riešiť a vediem terapiu, no klient si sám určuje, čo budeme riešiť, ako rýchlo pôjdeme a ako hlboko. Každý klient má svoju vnútornú múdrosť, ktorá ho povedie. Úlohou terapeuta je vytvoriť bezpečné a prijímajúce prostredie, aby si klient mohol v jeho prítomnosti spracovať to, čo ho ťaží a nájsť sám v sebe, čo potrebuje.

Som vďačná svojim klientom za dôveru, s ktorou ku mne prichádzajú, otvárajú sa a nechajú ma nahliadnuť do ich sveta, kde možno ešte nikto iný nebol. Za to, že ten kúsok cesty môžeme prejsť spolu. Každé stretnutie je pre mňa obohatením a posúva ma ďalej. Veľmi si to vážim.