Regresná terapia

Regresná terapia je hlbinná metóda. Umožňuje nám riešiť konkrétny problém hľadaním a pochopením jeho príčin v nedávnej či dávnej minulosti (napr. v detstve, prenatálnom období, v tzv. minulých životoch). 

Nevyužíva hypnózu, ale asociatívne vybavovanie. Znamená to, že nejaká predstava vyvolá ďalšiu, ak sa tieto predstavy niekedy vyskytli spolu. Na základe toho, čo prežívame teraz, si tak môžeme vybaviť udalosti v minulosti, kde sme riešili podobné problémy a zažívali podobné situácie, ktoré sú príčinami našich problémov v prítomnosti.

Vychádza z toho, že v traumatických situáciách dochádza k zúženému vedomiu, k stresovej reakcii. Zúžené vedomie nám umožňuje traumu prežiť. Avšak ak ju následne nespracujeme, máme tendenciu v podobných podmienkach konať rovnako, aj keď už na to nemáme dôvod. Toto nám môže spôsobovať problémy. V terapii preto prechádzame traumatické udalosti tak, aby sme doplnili všetky informácie a súvislosti, ktoré sú potrebné na oslobodenie sa od situácie, ktorá nás ťaží. Odnášame si hlboké a prežité pochopenie. Z traumy sa tak stane skúsenosť, na ktorej sme sa niečo naučili a ktorú môžme uzavrieť.

Regresná terapia zahŕňa viacero techník (základná, prenatálna, vzťahová, archetypálna vzťahová, osobnostná vzťahová, detstvo, práca na diaľku), ktoré umožňujú riešiť problémy súvisiace s modelovým správaním, vzťahové problémy, osobnostné problémy, psychické problémy, krízy atď.

Minulosť zmeniť nemôžme, môžme sa však od nej oslobodiť tak, aby nás už nezväzovala, nezaťažovala, neobmedzovala, ale aby sa stala zdrojom hlbokého pochopenia a umožnila nám žiť slobodný a plnohodnotný život v prítomnosti. A takúto cestu nám regresná terapia umožňuje.

Priebeh sedenia.

Na úvod každej terapie sa s klientom porozprávame, zistíme, čo ho trápi, čo chce riešiť. Popíšeme problém, zistíme, ako klienta ovplyvňuje, v čom mu bráni, ako sa prejavuje. Spojíme sa s pocitmi, ktoré súvisia s daným problémom. Na základe rozhovoru vyberiem techniku, ktorú na riešenie problému použijeme. V uvoľnenom stave si klient pomocou asociačnej pamäte postupne vybavuje udalosti, v ktorých riešil podobné problémy, podobné situácie v minulosti. Prechádzaním vybavených udalostí si klient dopĺňa tie informácie a súvislosti, ktoré mu chýbali na to, aby sa mohol od problematickej situácie odpútať.

Celým procesom klienta aktívne a bezpečne sprevádza terapeut, ktorý s klientom neustále komunikuje.

Sedenie trvá 2-3h.