TOP

Nie vždy je potrebné, nutné alebo žiadúce vracať sa späť do minulosti, aby sme našli riešenie svojich problémov. V takýchto prípadoch môžeme využiť terapiu orientovanú na prítomnosť (TOP).

TOP je nekauzálna terapia, teda nehľadá príčiny našich problémov v minulosti. Vychádza z toho, že všetky riešenia sa nachádzajú priamo v nás samých, že si ich nosíme stále so sebou, aj keď ich práve nemusíme vidieť. Možno si to neuvedomujeme, no naozaj v prítomnosti žijeme pomerne málo - väčšinou konáme podľa našich predchádzajúcich skúseností a rozhodnutí, podľa toho, ako sa nám to niekedy osvedčilo, príp. zo strachu z budúcnosti. Riešenia v prítomnosti nám tak unikajú.

TOP ako terapia je vedená formou intuitívneho rozhovoru. S klientom sa rozprávame o probléme, ktorý ho trápi, o veciach, ktoré s ním súvisia. Venujeme sa najmä jeho postojom k danej situácii. Vychádzame z toho, že situácie nemusia byť ani dobré, ani zlé, naše vnímanie závisí len od nášho postoja. Zmenou postoja je možné následne zmeniť aj problematickú situáciu. Cieľom je dospieť k aha-efektu, k tzv. prítomnému okamihu, keď sa klient dostane do prítomnosti, kde sú ukryté všetky možnosti riešenia.

TOP je možné využiť aj na jasnejšie pomenovávanie problémov, na zisťovanie toho, čo nám spôsobuje komplikácie, aké presvedčenie nás blokuje. Keď si toto zadefinujeme presnejšie, vieme to aj efektívnejšie riešiť. TOP môže teda slúžiť aj ako úvodný rozhovor pre regresnú terapiu, ak je následné riešenie regresnou terapiou efektívnejšie.